සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>පුවත්

ඉරාන පාරිභෝගිකයින් කර්මාන්ත ශාලාවට පැමිණේ

වේලාව: 2017-04-21 පහර: 103

21 අප්‍රේල් 2017 වන දින, ඉරාන පාරිභෝගිකයා, ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාර දෙපාර්තමේන්තුවේ කළමනාකරු ටැන් ජියන් සමඟ අපගේ කර්මාන්ත ශාලාවට පැමිණියේය. අප ආයතනයේ නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීමේ සහයෝගීතාව පිළිබඳව දෙපාර්ශවය සුහද සහ සුහද සාකච්ඡාවක නිරත විය. අනතුරුව අමුත්තා කර්මාන්ත ශාලාව වෙත ගොස් ඉහළම ඇගයීමක් ලබා දුන්නේය.