සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>පුවත්

විදේශ සමාගමක් වන Chee Co., Ltd, දෙපාර්ශ්වය අතර සහයෝගීතා කරුණු පිළිබඳ ස්ථානීය පරීක්ෂණයක් සඳහා අපගේ සමාගමට පැමිණියේය.

වේලාව: 2019-09-04 පහර: 139

4 සැප්තැම්බර් 2019 වන දින, සීමාසහිත තායිලන්ත ජල පිරිපහදු කිරීමේ චී සමාගමේ සාමාන්‍යාධිකාරී තෝවා මහතා, ගැනුම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ කළමණාකරු සසි මහත්මිය සහ අනෙකුත් පාර්ශ්වයන් අතර සහයෝගීතාවය පිළිබඳ ස්ථානීය පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීම සඳහා අපගේ සමාගමට පැමිණියේය. පක්ෂ දෙක.

微 信 图片 _20210413152058  微 信 图片 _20210413152106  微 信 图片 _20210413152110